AMPA POMPEU FABRA Educació Mollerussa Lleida
Curs 2021/2022

NOTA IMPORTANT
Per gaudir d'aquestes activitats és impresciindible ser soci de l'AMPA i haver abonat la quota corresponent abans de l'inici del curs.
ON L'HEM DE PAGAR ? 
Mitjançant qualsevol caixer de BBVA o mitjançant transferència bancària.
Nº de compte: ES53 0182 1751 760201660874
Import: 45 € per familia
Indicant:
Beneficiari: Escola Pompeu Fabra
Concepte: Nom i Cognoms de l'alumne i curs que farà

ATENCIÓ!

  • Les altes, baixes i modificacions d’activitats extraescolars s’actualitzaran cada mes i es faran efectives l'últim dia de cada mes
  • Les modificacions tindran 5€ de recàrrec en concepte de despeses de gestió.
  • Si necessiteu inscriure al vostre infant durant la mateixa setmana cal contractar la modalitat d’extraescolar d’alumne eventual, i heu de passar per l’oficina de l’AMPA per poder gestionar i pagar l’import corresponent
  • La gestió de les activitats serà exclusivament per la web i no s’acceptarà cap sol·licitud que no sigui per aquest mitjà.

 Modificació i baixa d'extraescolars
Activitats   Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres  Quota anual Quota dies
Servei Cangur 07:45h-09:10h tots tots tots tots tots 22€/mensual  3 € dia*
Aula d'estudi 12:30h-13:15h 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 198€  66 € x n. dies*
Permanència migdia 12:30h-13:15h tots tots  tots  tots  tots 135€  47 € x n. dies*
Hip-Hop 12:30h-13:15h   4t-5è-6è       132€  Màx 15 alumnes
Costura 12:30h-13:30h          1r a 6è    80 € x n. dies*
Teatre 12:30h-13:30h    P4 a 6è       23€/mensuals 13€ matricula

* Multiplicar l'import pel número de dies que es vol fer l'activitat

Aula d'estudi (Màxim 12 persones), Costura (mín.8/màx 12 grup), Teatre Inici OCTUBRE, 2n Germà 19€/mes.

Activitats   Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres  Quota anual Quota dies -
Entreteniments 16:30h-17:30h  P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n    P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n  192€  57 € x n. dies  -
Futbet 16:30h-17:30h    tots    tots    141€  78 € x n. dies -
Multiesports 16:30h-17:30h  tots    tots    tots  149€  63 € x n. dies -
Anglès 16:30h-17:30h  5è-6è    1r-2n  3r-4t    105€  material (20€/anual) mínim 10
Fun English 16:30h-17:30h    P3-P4-P5        105€  material (20€/anual) mínim 10
Rítmica 16:30h-17:30h    P5-1r-2n-3r  P3 - P4    4t - 5è - 6è  141€   Màx 15 alumnes/dia
Manualitats - dibuix 16:30h-17:30h  1r a 6è      1r a 6è    195€  material inclòs Màx 12 alumnes/grup. Només 1 dia
Aula d'estudi 16:30h-17:30h      3r - 4t -5è -6è      88€   (mínim 7 - màxim 12)
Permanència tarda 17:30h-18:00h  tots  tots tots   tots tots   110€   39 € x n. dies  mínim 7 alumnes
Natació 17:30h-18:15h     P3-P4-P5 3r-4t-5è-6è P3-P4-P5-1r-2n Ajuntament    Piscina en obres aquest trimestre
Patinatge 16:45h-17:45h     tots     120€/1dia    màxim 10

 L'activitat de Patinatge es realitza al pavelló municipal.