L’objectiu és apropar als nens i nenes al llenguatge escènic a través del joc. Que aprenguin a utilizar la seva millor eina, el cos per exressar-se, comunicar-se i relacionar-se. .


Dies

Dimarts
Inici Octubre 

Horari

16:30h - 17:30h

Cursos

De P4 A 6è

Quota

23€ / mensuals
13€ matrícula
2n.Germà 19€/mes