Es treballa tot tipus de materials i dibuix artístic de diferentes temàtiques, a fi de potenciar la imaginació i l’art.


Dies

Dijous de 1r a 6è

Horari

De 16:30h a 17:30h

Cursos

1r a 6è

Quota

27€ / mensuals
Material inclòs
màx. 10 alum.