La nostra classe de rítmica està dissenyada per fomentar les habilitats de coordinació, expressió, agilitat i sentit del ritme musical dels alumnes. A més, aquesta disciplina també contribueix a millorar l'elasticitat i aconseguir una correcta alineació corporal.La nostra classe de rítmica està dissenyada per fomentar les habilitats de coordinació, expressió, agilitat i sentit del ritme musical dels alumnes. A més, aquesta disciplina també contribueix a millorar l'elasticitat i aconseguir una correcta alineació corporal.

Durant les sessions de rítmica, els alumnes treballaran diferents exercicis i seqüències coreogràfiques que combinen moviments corporals amb la música. A través d'aquesta pràctica, els alumnes desenvoluparan habilitats de coordinació i equilibri, milloraran la seva flexibilitat i adquiriran un millor control sobre el seu cos.

A més, la rítmica també permet als alumnes expressar-se de manera creativa i artística. Mitjançant els moviments i les posicions del cos, els alumnes podran transmetre emocions i interpretar la música de manera personal. Això fomenta la seva expressió individual i desenvolupa la seva capacitat de connectar amb la música i el ritme.

Durant les classes, s'incorporaran exercicis i tècniques específiques per millorar l'elasticitat corporal, així com per promoure una correcta alineació i postura. Aquesta atenció a la postura i l'alineació corporal és important per a un desenvolupament saludable i per prevenir lesions.

La rítmica és una disciplina divertida i enriquidora que beneficia el desenvolupament físic, emocional i artístic dels alumnes. A través d'aquesta pràctica, els alumnes adquiriran habilitats importants com la coordinació, l'expressió corporal, la confiança i una millor consciència del seu propi cos.

Impartit per Maria Nabau, co-directora de Gimnàs Stil de Mollerussa i més de 25 anys d'experiència.

Dies

Dilluns 1r - 2n - 3r
Dimecres I3 - I4 - I5
Divendres 4t - 5è - 6è

Horari

De 16:30h a 17:30h

Cursos

Tots

Quota

Anual 154€
(màxim 20 alumnes/dia)