Els infants realitzen jocs dirigits o lliures al pati infantil així com, també a l’aula de psicomotricitat.


Dies

Tots

Horari

De 17:30h a 18:00h

Cursos

Tots

Quota

Anual 105€
Mensual 42€ x nº dies
(mínim 7)