Els infants tenen l'opció de fer jocs dirigits, activitats lliures al pati infantil o l’aula de psicomotricitat.


Dies

Cada dia

Horari

12:30h a 13:15h

Cursos

Tots

Quota

135€ anual
47€ mensual x n.dies