Es donen nocions sobre diversos esports: bàsquet, tennis, handbol i atletisme. Tanmateix, es faran jocs competitius i cooperatius.


Dies

Dilluns, dimecres i divendres

Horari

16:30 - 17:30h

Cursos

Tots

Quota

Anual 149€
Mensual 63€ x nº dies