Aquest programa està dissenyat per proporcionar als nens una experiència enriquidora a través de la pràctica de jocs tradicionals i alternatius. L'objectiu principal és que els nens s'ho passin bé mentre desenvolupen les seves qualitats físiques, treballen la coordinació, l'equilibri, la motricitat gruixuda i altres habilitats.

Els jocs dinàmics i esportius són activitats organitzades que permeten als nens aprendre i interioritzar les regles del joc, així com desenvolupar la disciplina de comportament individual i de grup. Mitjançant aquests jocs, els nens aprenen a seguir instruccions, cooperar amb els altres, respectar les normes i resoldre problemes de manera eficient.

Durant les sessions, els nens participaran en una varietat de jocs tradicionals i alternatius, que poden incloure jocs d'equip, jocs de cooperació, jocs de persecució, jocs de relleus i molt més. Aquesta diversitat de jocs permet als nens experimentar una ampla gamma d'activitats físiques i desenvolupar diferents habilitats motoras i cognitives.

A més de promoure l'activitat física i el desenvolupament de qualitats físiques, els jocs dinàmics i esportius també fomenten valors com el respecte, la cooperació, el treball en equip, la confiança i la disciplina. A través de la interacció amb altres nens i el treball en grup, els nens aprenen a comunicar-se, a prendre decisions conjuntes i a crear un entorn respectuós i inclusiu.

Estem emocionats de proporcionar als nens aquesta oportunitat de jugar, divertir-se i créixer mitjançant els jocs dinàmics i esportius. Amb una combinació de diversió, aprenentatge i valors, busquem proporcionar una experiència integral i enriquidora per al desenvolupament físic, social i emocional dels nens.

Consisteix en la pràctica de jocs tradicionals i alternatius amb l’objectiu de divertir-se, desenvolupar les qualitats físiques del nen, treballar la coordinació, l’equilibri, la motricitat gruixuda… Són jocs organitzats que permeten la interiorització de les regles del joc i la disciplina de comportament del nen i del grup.

Dies

Dilluns, dimecres i divendres

Horari

16:30 - 17:30h

Cursos

Tots

Quota

Anual 160€
Mensual 63€ x nº dies
3€/dia eventual