Consisteix en la pràctica de jocs tradicionals i alternatius amb l’objectiu de divertir-se, desenvolupar les qualitats físiques del nen, treballar la coordinació, l’equilibri, la motricitat gruixuda… Són jocs organitzats que permeten la interiorització de les regles del joc i la disciplina de comportament del nen i del grup.


Dies

Dilluns, dimecres i divendres

Horari

16:30 - 17:30h

Cursos

Tots

Quota

Anual 149€
Mensual 63€ x nº dies