Els infants fan jocs dirigits o lliures al pati infantil així com, a l’aula de psicomotricitat.


Dies

Tots

Horari

16:30h - 17:30h

Cursos

P3 - P4 - P5 - 1r - 2n

Quota

Anual 192€
Mensual 57€ x nº dies