L’objectiu principal és iniciar l’alumnat en el món de la costura, saber per a què s’utilitzen els materials, els passos que cal fer per construir una peça, entre altres. Es tindrà en compte la diversitat d’edats i el ritme de cada alumne.


Dies

Divendres 1r a 6è

Horari

12:30h - 13:30h

Cursos

De 1r a 6è

Quota

85€
Entre 8 i 12 alumnes per grup