Es realitzen diferents tipus d’activitats de tipus tècnic i tàctic relacionades amb el món del bàsquet. També juden a desenvolupar la capacitat creativa, social, coordinativa i condicional de l'infant.


Dies

Dimarts P4 a 6è

Horari

De 16:30h a 17:30h

Cursos

P4 a 6è

Quota:
Anual 141€
Mensual 78€ x nº dies