Es fan els deures, resolució de dubtes, repàs del temari de classe i es preparen els exàmens. Si no tenen tasques pendents, el docent els hi prepara fitxes extres de reforç.


Dies

Cada dia

Horari

12:30h a 13:15h

Cursos

De 3r a 6è

Quota

- Anual 192€ ( tots els dies )
- 65€ x nº dies ( 1 dia setmanal 65 €/any, 2 dies setmanals 130 €/any, ...)
(màxim 12 alumnes)