AMPA POMPEU FABRA Educació Mollerussa Lleida
Activitats   Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres  Quota anual Quota dies
Servei Cangur 07:45h-09:00h tots tots tots tots tots 20€/mensual  3 € dia*
Aula d'estudi 12:30h-13:15h 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 3r-4t-5è-6è 140€  45 € x n. dies*
Permanència migdia 12:30h-13:15h tots tots  tots  tots  tots 108€  39 € x n. dies*
Hip-Hop 12:30h-13:15h   4t-5è-6è       129€  
Petits Músics 12:30h-13:15h P3 - P4 - P5      1r - 2n   108€  
Costura 12:30h-13:15h 1r a 6è    1r a 6è    1r a 6è    78 € x n. dies*
Teatre 12:30h-13:30h   P4 a 6è        18€/mensuals  10 € matrícula*

* Multiplicar l'import pel número de dies que es vol fer l'activitat

Aula d'estudi (Màxim 12 persones), Petits músics (màxim 12 alumnes), Costura (mín.8/màx 12 grup), Teatre Inici OCTUBRE, 2n Germà 14€/mes.

Activitats   Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres  Quota anual Quota dies -
Informàtica
/Mecanografia
16:30h-17:30h  1r - 2n-3r  4t-5è-6è          102 € x n. dies  Màx 14 alumnes/dia
Entreteniments 16:30h-17:30h  P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n  P3-P4-P5-1r-2n  189€  54 € x n. dies  -
Futbet  16:30h-17:30h    tots    tots    129€  75 € x n. dies -
Multiesports  16:30h-17:30h  tots    tots    tots  129€  60 € x n. dies -
Anglès  16:30h-17:30h  5è-6è    1r-2n  3r-4t    102€   Màx 12 al x classe
Alemany  16:30h-17:30h          4t - 5è - 6è  102€   Màx 12 al x classe
Fun English  16:30h-17:30h    P3-P4-P5        102€   Màx 10 al x classe
Rítmica  16:30h-17:30h  P5-1r  2n-3r  P3 - P4    4t - 5è - 6è  138€   -
Manualitats - dibuix  16:30h-17:30h        P5 a 6è      material (15€/trim. aprox) -
Sent, viu i riu
(d'èsser a èsser)
 16:30h-17:30h  1r-2n-3r  4t - 5è -6è       125€   (màxim 12-14 alumnes)
Petits Músics  16:30h-17:30h          P3 - P4 - P5 108€   (màxim 12 alumnes)
Aula d'estudi  16:30h-17:30h      3r - 4t -5è -6è     85€   (mínim 6 - màxim 10)
Permanència tarda  17:30h-18:00h  tots  tots tots   tots tots  102€   39 € x n. dies -
Taekwondo  16:30h-17:45h  P4 a 2n      3r a 6è   111€   màxim 16al./dia. Possibilitat de federar-se
Bàsquet  16:30h-17:30h    P4 a 6è    P4 a 6è   129€  75 € x n. dies -
Tennis taula  16:30h-17:30h      1r a 6è  1r a 6è   102€   (mínim 6/màxim 10)
Badminton  16:30h-17:30h          1r a 6è 102€   (mínim 6/màxim 10)
Padel  16:45h-17:45h    1r - 2n - 3r     4t - 5è - 6è    22€ mensuals   (mínim 6/màxim 8)
Balls moderns
(nens i nenes)
 16:30h-17:30h  1r a 3è          102€   (màxim 12 alumnes)
Escacs  16:30h-17:30h    1r a 6è        102€   (mín 8 alumnes / max 14)
Engijoc  16:30h-18:00h  1r a 6è           41€/mensuals   (mín 9 alumnes / max 12)
Natació  17:30h-18:15h      P3 - P4 - P5  3è - 4t - 5è - 6è  P3 - P4 - P5 - 1r - 2n  Ajuntament Preu curs 2017/2018 (orientatiu)
99€ infantil / 84€ primària
Inici mes d'Octubre
Aloha  16:30h-18:40h      1r a 6è     48€/mes
40,60€/mes 2n germà
Matrícula 49€
Matrícula 2n germà: 20E
  ( min 10/ max 14) Inici OCTUBRE
Patinatge  16:30h-17:30h  P3 - P4 - P5             ( mínim --- màxim 15)
Teatre  16:30h-17:30h      P4 a 6è      18€/mensuals  10€/matrícula Inici OCTUBRE - 2n Germà 14€/mes
Activitats   Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres  Quota anual Quota dies
Patinatge mares 15:15h-16:15h            111 € / any Inici mes OCTUBRE
zumba-dance 15:15h-16:15h x   x      111 € / any Inici mes OCTUBRE
Padel adults 15:15h-16:15h         x  35 €/mes Inici mes OCTUBRE

NOTA IMPORTANT
Per gaudir d'aquestes activitats és impresciindible ser soci de l'AMPA i haver abonat la quota corresponent abans de l'inici del curs

Data límit d'entrega de la fitxa d'activitats: 06 de Juliol